top of page

Projekt

Nässjö

Selfors Consulting har en markanvisning i Sörängen vid sidan om Biltema på hela området där ny
detaljplan håller på att tas fram för Livsmedel och större sällanköpshandel. Planen beräknas bli klar
under våren 2024.


Om intresse finns för att etablera sig i Nässjö på handelsplatsen kontakta oss:
anders@selforsconsulting.se

Karta markområde till hemsida 2024-02.png
M-31-1-FSL1-190913_BILD.png

SELFORSGRUPPEN SÄLJER DET PLANERADE HANDELSOMRÅDET I ÅLLEBERGS CENTER FALKÖPING.

Selforsgruppen har efter en markanvisning med Selfors Consulting köpt tomten Falköping Hällkistan 1 under 2019. Det är en tomt på ca 48 000 kvm som är belägen vid sydvästra infarten till Falköping. 
Selfors Consulting har skapat ett stort intresse med en attraktiv handelsplats, där en stor del av området är uthyrt med Willys och Jula som ankarhyresgäster. Området är köpt av Jula Holdingkoncernen, därmed är en bra handelsplats med en långsiktig och stabil hyresvärd säkrad.

JÖRLANDA-BERG 1:66 I STENUNGSUND PÅ UPPDRAG

Vi har på uppdrag av Spekeröds Utveckling AB drivit igenom ny detaljplan till granskning. Arbetet var kraftigt försenat när vi tog på oss uppdraget. Detta har varit ett stort jobb då det har varit en komplicerad planprocess med många variabler och intressen från myndigheter och kommunen. Uppdragsgivarna tog sedan över processen när granskningshandlingar gick ut.

Vi tar på oss både enkla och komplicerade detaljplansuppdrag som vi driver effektivt där ovan tillhört det sist nämnda.  detaljplaner

Jörlanda-Berg plankarta.jpg.opt960x527o0,0s960x527.jpg
bottom of page