top of page

Om oss

Namnlös design_edited.png
Anders Selfors 1_edited.png

Om företaget

Selfors Consulting AB är ett privat aktiebolag som grundades 2017 och bedriver konsultverksamhet i frågor relaterade till fastigheter och lokaler, huvudsakligen inom etablering och fastighetsutveckling.
Fokus ligger primärt på utveckling av handel och logistikfastigheter  där vi vänder oss till fastighetsägare och hyresgäster som behöver skapa nya affärer och/eller utveckla befintliga.
Vår geografiska bas är söder om Göteborg men vi utför uppdrag över hela Sverige.
Selfors Consulting AB grundades av Anders Selfors som även är ensam ägare. 

 Kompetens och erfarenhet

Vårt företag är smått unikt med att först ha lång erfarenhet av att leda och utveckla detaljhandelsföretag och sedan framgångsrikt jobba med nyetablering och utveckling av handelsområden.

  • Mitt sista jobb innan jag startade Selfors Consulting var att ansvara för Biltemas stora expansion i Sverige som Etableringschef/Etableringsansvarig där jag skapade ett stort kontaktnät, analyserade nästan alla orter i Sverige, köpte upp mark och drev detaljplaner där vi sedan byggde nya varuhus.  Nästan alla butiker som är byggda från 2012 till 2020 lade vi grunden till under de år jag var ansvarig där.
     

  • Jag varit VD på Västkuststugan/Västkustvillan som jag fick leda under finanskrisen från 2009 till 2012 med mycket bra resultatsiffror.
     

  • Jag har över 20 års erfarenhet av detaljhandeln senare med speciellt uppdrag att vända negativa resultat till långsiktig lönsamhet. Först som butikschef sedan som butikområdeschef. 

bottom of page